dimecres, 22 de juliol de 2009

COMENTARIS

Es notifica que, d'ara endavant, els comentaris que es deixin al blog sense signatura (equivalent a signar-los com a "anònim" o amb pseudònims) seran eliminats. Per signar-los n'hi haurà prou posant nom i cognom. Aquesta norma tindrà caràcter retroactiu si es considera oportú.