dimarts, 20 de novembre de 2007

UNIFORMES - part I


No, encara no parlem dels nous vestits... sinó d'una confusió habitual en els habillatges femenins, el tema mitges.

A partir d'ara es duran mitges negres entre Santa Cecília i Divendres Sant, ambdós inclosos.

Durant la resta de l'any, és a dir, quan fa més calor, s'anirà amb mitges transparents o bé sense mitges.